อัพเกรด Windows Server 2012 Trail To Full

How to upgrade Windows Server 2012 R2 evaluation version to full version

Windows Server 2012 R2

On a couple of occassions recently I’ve changed an 180 day Windows 2012 R2 evaluation server into a full production version. This is particularly useful if your evaluation has worked out well, but you don’t want to reinstall a new producation server from scratch.

In this post we’ll look at the steps required to turn the evaluation server into a production server.

Please note, this does not work for Domain Controllers running on an evaluation license.

 

On my test server below you can see I only have 2 days left.

Windows 2012 R2 - 2 days remaining

If you try and enter the new product key from the System Control Panel you’ll receive an activation error like below.

Windows 2012 R2 activation failed

Open an Administrative Command Prompt. Then run the command:

slmgr.vbs /dlv

Administrative Command Prompt - slmgr -dlv

Slmgr.vbs /dlv is used for volume licensing, and this step is to gather information only. The /dlv switch displays detailed license information. As you can see below we are currently running the ServerStandardEval edition.

If you wanted to continue using the trial for another 180 days, your could use the /rearm switch.

Results of slmgr -dlv

From the Administrative Command Prompt, run the command:

dism /online /get-currentedition

This will confirm the information we obtained from slmgr.vbs /dlv, as you can see the current version is ServerStandardEval.

Administrative Command Prompt - dism online get-currentedition

Next, run the command:

dism /online /get-targeteditions

This will show you which versions the current evaluation license can be upgraded to, in our case it can be upgraded to ServerStandard or ServerDatacenter.

Administrative Command Prompt - dism get-targeteditions

Next run the command:

dism /online /set-edition:ServerStandard /ProductKey:xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx /AcceptEula

This command selects the version of Windows 2012 R2 you want to upgrade to, specifies the product key and Accepts the Eula.

Administrative Command Prompt - 9. dism online set-edition productkey accepteula

Once the process has completed it will prompt you to restart your computer.

Administrative Command Prompt - dism online set-edition productkey accepteula - completed

The process will reboot the server twice.

Reboot adding features

Cleaning up installation

Once completed and logged in you can see in the bottom right hand corner that the server is no longer running and evaluation version. Also on my test server I received an Shutdown Event Tracker.

Windows Server 2012 R2 Standard unexpected shutdown message

Resources:

Upgrade Domain Controllers http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh994618.aspx

Upgrade Options for Windows Server 2012 R2 http://technet.microsoft.com/en-gb/library/dn303416.aspx

Evaluation Versons and Upgrade Options for Windows Server 2012 http://technet.microsoft.com/en-gb/library/jj574204.aspx

 

 

 

Key

 

Below is a list of the product keys available for each operating system:

Operating system Product key
Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Enterprise YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2012 Standard XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2012 R2 Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows 8.1 Professional GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีทำ Virtual Host บน XAMPP ในระบบปฏิบัติการ Windows

วิธีทำ Virtual Host บน XAMPP ในระบบปฏิบัติการ Windows Virtual Host คืออะไร ? Virtual Host...

เพิ่มพื้นที่ DISK Windows

การเพิ่มพื้นที่เครื่องให้ได้เต็มจำนวน Disk Management ขั้นตอนที่ 1 : เปิดหน้าต่าง Start...

สอนการเปิดการใช้งาน SSL ฟรี Let’s Encrypt

เปิดใช้งาน https กับ Let’s Encrypt ให้เว็บไซต์โดยใช้ DirectAdmin ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ...

How to enable root user ssh login in Ubuntu 16.04, 17.04, 18.04, 19.04

How to enable root user ssh login in Ubuntu 16.04, 17.04, 18.04 , 19.04 Remote login with root...

สอนการตั้งค่า การเปิด Firewall ให้สามารถใช้ Remote Desktop ได้

1. เข้าไปตั้งค่าใน Windows Firewall ให้ Allow App Remote Desktop1.1 Control Panel --> Windows...

Powered by WHMCompleteSolution