สอนการตั้งค่า การเปิด Firewall ให้สามารถใช้ Remote Desktop ได้

1. เข้าไปตั้งค่าใน Windows Firewall ให้ Allow App Remote Desktop
1.1 Control Panel --> Windows Firewall
1.2 คลิกลิงค์ Allow an app or feature thorough Windows Firewall ด้านซ้ายมือของหน้าต่าง Windows Firewall
1.3 เลือกหา Remote Assistance และ Remote Desktop ติ๊กถูกในช่อง Private และ Public


 
2. เปิด Run แล้วพิมพ์ในช่อง gpedit.msc แล้วกด OK
3. จะขึ้นหน้าต่าง Local Group Policy Editor
4. ให้เข้าไปที่  Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host.
 
5. ที่โฟลเดอร์ Security  คลิกเข้าไป แล้วเลือก "Require use of specific security layer for remote desktop (RDP) connection" เลือก Enable และ RDP ในช่อง Option แล้วกด OK 
 
6. ที่ "Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication"  เลือก Disable แล้วกด OK
 
7. ออกจากโปรแกรม แล้ว Restart เครื่อง
 
8. ทดสอบการ Remote โดยใช้เครื่องอื่น Remote เข้ามายังเครื่องที่ติดตั้ง Windows 8.1
 
Web Reference http://kb.mit.edu/confluence/display/istcontrib/Establishing+an+RDP+connection+with+a+Windows+8.1+client+from+Mac+OS+X

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

สอนลง netdata บน CentOS7

สอนลง netdata บน CentOS7Netdata...

เพิ่มพื้นที่ DISK Windows

การเพิ่มพื้นที่เครื่องให้ได้เต็มจำนวน Disk Management ขั้นตอนที่ 1 : เปิดหน้าต่าง Start...

สอนลง openssh บน ubuntu

วิธีติดตั้ง SSH บน Ubuntu 1. ติดตั้ง SSH 1 sudo apt-get install...

สอนเปลี่ยน PHP Version บน DirectAdmin

วิธีเลือกเวอร์ชั่น php บน DirectAdmin ด้วยตัวเอง 2019-02-06 15:15:35 by Admin...

อัพเกรด Windows Server 2012 Trail To Full

How to upgrade Windows Server 2012 R2 evaluation version to full version 8 Replies On a...

Powered by WHMCompleteSolution