สอนการตั้งค่า การเปิด Firewall ให้สามารถใช้ Remote Desktop ได้

1. เข้าไปตั้งค่าใน Windows Firewall ให้ Allow App Remote Desktop
1.1 Control Panel --> Windows Firewall
1.2 คลิกลิงค์ Allow an app or feature thorough Windows Firewall ด้านซ้ายมือของหน้าต่าง Windows Firewall
1.3 เลือกหา Remote Assistance และ Remote Desktop ติ๊กถูกในช่อง Private และ Public


 
2. เปิด Run แล้วพิมพ์ในช่อง gpedit.msc แล้วกด OK
3. จะขึ้นหน้าต่าง Local Group Policy Editor
4. ให้เข้าไปที่  Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host.
 
5. ที่โฟลเดอร์ Security  คลิกเข้าไป แล้วเลือก "Require use of specific security layer for remote desktop (RDP) connection" เลือก Enable และ RDP ในช่อง Option แล้วกด OK 
 
6. ที่ "Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication"  เลือก Disable แล้วกด OK
 
7. ออกจากโปรแกรม แล้ว Restart เครื่อง
 
8. ทดสอบการ Remote โดยใช้เครื่องอื่น Remote เข้ามายังเครื่องที่ติดตั้ง Windows 8.1
 
Web Reference http://kb.mit.edu/confluence/display/istcontrib/Establishing+an+RDP+connection+with+a+Windows+8.1+client+from+Mac+OS+X

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

สอนติดตั้ง VestaCP

Vesta Control Panel คือ? Vesta เป็น Web Hosting Control Panel ประเภท Open Source...

สอนลง netdata บน CentOS7

สอนลง netdata บน CentOS7Netdata...

สอนเปลี่ยน PHP Version บน DirectAdmin

วิธีเลือกเวอร์ชั่น php บน DirectAdmin ด้วยตัวเอง 2019-02-06 15:15:35 by Admin...

GLANCES ตรวจสอบสถานะเซิฟเวอร์

Glances เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับ Admin...

สอนตั้งค่า Network บน CentOS7

After installing Centos 7, You may not able to connect network in that machine. This will happen...

Powered by WHMCompleteSolution